Sosyal Medya Yönetimi

Sosyalmedyayönetimi

Markanızın faaliyet gösterdiği sektöre ve buna bağlı olarak belirlenen hedef kitleye yönelik bilinirliliğinizi arttırmak ve sunduğunuz hizmetleri/ürünleri geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla var olunan/olunacak mecralarda size özel oluşturacağımız özel sosyal medya stratejisi doğrultusunda sosyal medya yönetiminizi sağlıyor ve dijital medya üzerinde müşteri ilişkilerinizi yönetiyoruz.